14. Vienna: Agent 013


View Larger Map

13. Korenlei

Zwykły wiosenny wieczór na Korenlei.

11. Gent by night.

Tych kilka zdjęć zrobiłem nad ranem 24 maja 2008.

12. bronek.gracz.pro

Od dziś blog jest dostępny pod adresem bronek.gracz.pro.

10. Klasa Niderlandzkiego.

W klasie Niderlandzkiego mam kolegów, jest 50 Cent, jest P-Diddy, jest Mata Hari, jest Suicide Bomber, jest Walończyk w walonkach…

A ja?

Pewnie Michał Wiśniewski.